KVKK

Görele Belediyesi (www.gorele.bel.tr)

 

Görele Belediyesi olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin veri sahibi ilgili kişileri aydınlatmak amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni’ni (“Aydınlatma Metni”) hazırladık.

Bunlara ek olarak internet sitemizi, mobil sitemizi ve/veya mobil uygulamamızı ziyaret etmeniz durumunda kullanılan çerezler hakkında ayrıntılı bilgiler Çerez Politikası’nda yer almaktadır. Bunlar aracılığıyla işlenen kişisel veriler ise bu Aydınlatma Metni’nde açıklanmaktadır.

Aydınlatma Metni, Görele Belediyesi tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Görele Belediyesi Aydınlatma Metni’nde gerekli olduğu takdirde her zaman değişiklik yapabilir. Yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin https://www.Gorele.bel.tr/kvkk yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

İlgili Kişiler: Vatandaş

Veri Kategorisi

Kimlik Verileri

İşlenen Kişisel Veriler
Adı, Ana Adı, Baba Adı, Başka Bir Devlet Vatandaşı mı?, Cinsiyet, Cüzdanın Kayıt No., Cüzdanın Verildiği Yer, Cüzdanın Veriliş Nedeni, Cüzdanın Veriliş Tarihi, Dilekçe Tarih / Sayı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Doğum Yılı, Eğitim Durumu, Emlak Vergisi Sicil No., IBAN, İmza, Medeni  Hali, Nüfus Cüzdanı Seri No., Nüfusa Kayıtlı Olduğu Aile Sıra No., Nüfusa Kayıtlı Olduğu Cilt No., Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl, Nüfusa Kayıtlı Olduğu İlçe, Nüfusa Kayıtlı Olduğu Mahalle/Köy, Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No., SGK Sicil No., Sicil Numarası, Sistem No., Soyadı, Tapu Tescil Belgesi Numarası, TC Kimlik No., Tescil Tarihi, Uyruğu, Vesikalık Fotoğraf, Yasal Temsilcinin Ana Adı, Yasal Temsilcinin Ana Soyadı, Yasal Temsilcinin Baba Adı, Yasal Temsilcinin Baba Soyadı, Yasal Temsilcinin İmzası, Kamera Görüntüsü

Kişisel Veri Amaçlar
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin  Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

Kişisel Verilerim İşlenmesin Hukuki Sebepler
Açık Rızanız ya da KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Vatandaşların Görele Belediyesine şahsen yapmış oldukları her türlü başvurular,
 • Vatandaşların Görele Belediyesine online platformlardan yapmış olduğu başvurular sırasında, -İş süreçlerimiz gereği vatandaşa yapılacak tebligatlar sırasında,
 • Sözleşme süreçlerinin yerine getirilmesi için yapılan kimlik doğrulaması sırasında,
 • Vatandaşın Belediye hizmetlerine erişimi için gerekli dokümanların oluşturulması sırasında,
 • -İş süreçlerinde yasal mevzuatlardan kaynaklı bilgi talepleri sırasında,

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

 • Vatandaşların Görele Belediyesine şahsen yapmış oldukları her türlü başvurular,
 • Vatandaşların Görele Belediyesine online platformlardan yapmış olduğu başvurular sırasında,
 • İş süreçlerimiz gereği vatandaşa yapılacak tebligatlar sırasında,
 • Sözleşme süreçlerinin yerine getirilmesi için yapılan kimlik doğrulaması sırasında,
 • Vatandaşın Belediye hizmetlerine erişimi için gerekli dokümanların oluşturulması sırasında,
 • İş süreçlerinde yasal mevzuatlardan kaynaklı bilgi talepleri sırasında,
 • Vatandaşın binamıza geldiğinde güvenlik amaçlı alınan kamera kayıtları sırasında,

 

İletişim Verileri

 

İşlenen Kişisel Veriler
Adres, Adres No., Adres Tipi, Adres Türü, Çalıştığı İş Yeri Adresi, E-Mail Adresi, Emlak Vergisi Sicil No., Gayrimenkulün Adres Bilgileri, Taşınmaz Adres Bilgisi, Taşınmaz Tapu Bilgileri, Telefon
Kişisel Veri Amaçlar
Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi
Kişisel Verilerim İşlenmesin Hukuki Sebepler
Açık Rızanız ya da KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri
 • Vatandaşların Görele Belediyesine şahsen yapmış oldukları her türlü başvurular,
 • Vatandaşların Görele Belediyesine online platformlardan yapmış olduğu başvurular sırasında,
 • İş süreçlerimiz gereği vatandaşa yapılacak tebligatlar sırasında,
 • Sözleşme süreçlerinin yerine getirilmesi için yapılan kimlik doğrulaması sırasında,
 • Vatandaşın Belediye hizmetlerine erişimi için gerekli dokümanların oluşturulması sırasında,
 • İş süreçlerinde yasal mevzuatlardan kaynaklı bilgi talepleri sırasında,
 • Vatandaşın binamıza geldiğinde güvenlik amaçlı alınan kamera kayıtları sırasında,

 

Hukuki İşlem

İşlenen Kişisel Veriler
Uyuşmazlık Olması Halinde Dava Dosyasındaki Bilgiler, İhtarnameler, Adli ve İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler

Kişisel Veri Amaçlar

 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi,
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi,
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Talep / Şikayetlerin Takibi,
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Kişisel Verilerim İşlenmesin Hukuki Sebepler
Açık Rızanız ya da KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri
Hukuki İşlem Verileri, adli ve idari makamlardan gelen resmi yazılar ve basılı / elektronik diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Fiziksel Mekan Güvenliği

İşlenen Kişisel Veriler
Kamera Kayıtları

Kişisel Veri Amaçlar

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini,
 • Yetki Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

Kişisel Verilerim İşlenmesin Hukuki Sebepler
KVKK ’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
-İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. Hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri
Belediye binamıza ziyaret ve/veya iş maksatlı gelindiğinde, belediye sınırları içinde vatandaşın kullanımına izin verilen açık alanlara gelindiği sırada toplanmaktadır.

 

İşlem Güvenliği Verileri

İşlenen Kişisel Veriler
IP Adresi Bilgileri, TC Kimlik No., İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Kullanıcı Adı Bilgileri, Şifre Bilgileri, Trafik Verileri (Bağlantı Zamanı / Süresi vb.)

Kişisel Veri Amaçlar

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Denetim / Etik Faaliyetlerin Yürütülmesi,
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi,
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,

Kişisel Verilerim İşlenmesin Hukuki Sebepler
5651 Sayılı Kanun gereği alınmaktadır.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri
Belediye ortak alanlarda vatandaşa verilen internet hizmeti  sırasında toplanmaktadır.

 

Finans Verileri

İşlenen Kişisel Veriler
Arsa Birim Değeri, Aylık Geliri, Banka Bilgisi, Banka Şube, Bina Matrahı, Birikmiş Aylık Tutarı, Borç Miktarı, Ev Beyanı, Gayrimenkul Hisse Oranı, İntibak Aylık Bağlama Oranı, Kesinti Tutarı, Kira Tutarı, Kişi Başına Düşen Aylık Gelir, Kredi Kartı No., Kredi kartı Şifresi, Maaş Tutarı, Para Cezası, Sözleşmeye Konu Olan Ödemeler, Vergi Dairesi, Vergi Numarası, Yapı Toplam Maliyeti, Yapılan Yardım Bilgileri
Kişisel Veri Amaçlar

 • Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi,
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
 • İade Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi,
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi,
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Yetki Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Verilerim İşlenmesin Hukuki Sebepler
Açık Rızanız ya da KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla,veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu  olması. Hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri
Belediye Sosyal Yardım Çalışmaları, Arşiv, Covid-19 Yardım Faaliyetleri, Belediye Sorumlu Alanlarının Kullanılması, Mali İşlerin Yerine Getirilmesi, Raporlama, Zabıta İş Süreçlerinin yerine getirilmesi sırasında toplanmaktadır.

 

Felsefi İnanç, Din, Mezhep Ve Diğer İnançlar

İşlenen Kişisel Veriler
Din Bilgisi
Kişisel Veri Amaçlar

 

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Yetki Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Verilerim İşlenmesin Hukuki Sebepler
Açık Rızanız ya da KVKK’nın 6/3. hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri
Eski tip nüfus kağıdının fotokopisi alınması sırasında toplanmaktadır.

 

Sağlık Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler
Ailede Engelli Sayısı, Hasta – Yatalak Durumu, Var Olan Hastalıklar, Kan Grubu

Kişisel Veri Amaçlar

 

 • Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesi,
 • Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi,
 • Kişisel Verilerim İşlenmesin Hukuki Sebepler
 • Açık Rızanız ya da KVKK’nın 6/3. hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri
Belediye tarafından yapılacak yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını temin etmeye yönelik faaliyetler sırasında toplanmaktadır.

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kimlere Aktarıyoruz: Görele Belediyesi tarafından toplanan kişisel verileriniz; 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme şartları kapsamında ve işbu dokümanda belirtilmiş amaçlarla sınırlı olarak, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olmak suretiyle iş ortakları, tedarikçilere ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.

Nasıl Aktarıyoruz: İş ortakları ve kamu kurum ve kuruluşlarına verilerinizi Elektronik Posta, Basılı Doküman, Dijital Doküman, Veri Tabanı, Elektronik Portal ve KEP yöntemlerini kullanarak aktarmaktayız.

Hangi Amaçla Aktarıyoruz: İş ortaklarımızla yürüttüğümüz çalışmaların yerine getirilmesi, Tedarikçilerimizle ortak yürüttüğümüz projelerin yerine getirilmesi, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amaçlarıyla kişisel verileriniz aktarılmaktadır.

Yurtdışına Veri Aktarımı: Görele Belediyesi tarafından kişisel verileriniz, yurt dışına aktarılmamaktadır.

 

Veri Sahibi Olarak KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?
Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; http://www.Gorele.bel.tr/kvkk internet adresinde yer alan Veri

 

KVK Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz. Saygılarımızla.

 

¡ GİZLİLİK BİLDİRİMİ

Bu doküman Görele Belediyesi’nin malıdır; Gizli, ya da açıklanması kısıtlanmış bilgileri içeriyor olabilir. Yetkili bir alıcı değilseniz, lütfen bu belgeyi yetkili sahibine iade edin. Görele Belediyesi’nin önceden yazılı izni olmaksızın, bu belgenin tamamen veya kısmen, izin verilen alıcı dışındaki bir kişi tarafından yayılması, dağıtımı, kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

GÖRELE BELEDİYESİ
Adres       : Kumyalı Mahallesi,Salih Sinirlioğlu Cad. Görele/GİRESUN

Telefon     : 444 28 20

 

İlgili Kişiler: Çalışanlar, Çalışan Adayları, Stajyerler, Tedarikçi Çalışanları, Tedarikçi Yetkilileri, Ziyaretçiler

Görele Belediyesi, bünyesindeki Çalışanlar, Çalışan Adayları, Stajyerler, Tedarikçi Çalışanları, Tedarikçi Yetkilileri, Ziyaretçiler hakkında ayrıntılı bilgiler sadece kendilerinin erişebileceği şekilde yayınlanmakta olup kendilerine bu konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır.

 

Language