Tarihçe

Belediye, şehir idare teşkilatını belirtmek için XIX. Yüzyıldan itibaren kullanılan bir tabirdir. “Belediye“, “İdare–i Belediye”, “Daire–i Belediye” ve “Belediye meclisi” gibi tabirlerle ünvanlar ilk defa İstanbul’da Galata-Beyoğlu belediyesi için kullanılmıştır. Osmanlı taşra şehirlerinde modern belediye teşkilatlanmaları 8 ekim 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi ile başlamıştır. Bu nizamname ile liva (sancak) ve kaza merkezlerinde seçimli üyelerden kurulan Meclis-i Belediler bulunacaktı. Ancak, bu meclisin her kazada kurulmadığı bilinmektedir. Bu nedenle Görele’de belediye teşkilatının kuruluş tarihini, Trabzon Valiyet Salnameleri’ne dayanarak 1293 (1876) olarak kabul etmek mümkündür. Kaza teşkilatının kurulduğu 1291 (1874) yılına ve bir sene sonra yayınlanan 1292 (1875) yılına ait salnamelerde belediye teşkilatının kurulduğuna dair herhangi bir kayıta rast gelinmiyor. Görele’de belediye teşkilatının Giresun ve Tirebolu’dan önce teşkil edildiğine dair verilen bilgilere itibar etmek gerekir. Bu kazalarda, belediye teşkilatlarının 1286 (1869) yılında kurulduğunu biliyoruz..

Language