İtfaiye Müdürlüğü

İtfaiye Müdürlüğü

 

 

İtfaiye Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

Müdürlüğün Görevleri

Madde 42- 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 52. Maddesi, 21 Ekim 2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliği’ nde belirtilen görev, sorumluluklar ve diğer mevzuatın vermiş olduğu görevler ile aşağıda belirtilen görevler, Müdürlük tarafından yürütülür.

  1. Müdürlüğün Faaliyet Raporu ile Çalışma Programı ve Bütçe önerilerini hazırlamak.
  2. Belediye Başkanı veya yetki verdiği yardımcısı tarafından verilen görevleri yerine getirmek.
  3. Diğer belediye birimlerince talep edilen ve yıl içinde ihtiyaç duyulan mal ve hizmetleri temin etmek.
  4. Fen İşleri Müdürlüğü ile birlikte çalışarak su kanalizasyon ve sulama işlerine yardımcı olmak.
  5. Fen İşleri Müdürlüğü’ nün talep etmesi durumunda personel ve araç desteği sağlamak.
  6. Temizlik İşleri Müdürlüğü ile birlikte çalışarak çevre temizliğine yardımcı olmak.
  7. Temizlik İşleri Müdürlüğü’ nün talep etmesi durumunda personel ve araç desteği sağlamak.
Language