Duyurular

Tıbbı Atık Yönetim Planı 2018

Müdürlüğümüze sunulan Görele Belediyesi Tıbbi Atık Yönetim Planı; 25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında incelenmiş olup, plan formatına uygun bulunduğundan yönetmeliğin 7 inci maddesinin (c) bendi hükmüne istinaden onaylanmıştır.

İLGİLİ YAZI İÇİN BU METNİ TIKLAYINIZ

Belediye Meclisi Nisan Ayı Olağan Toplantısı

Belediyemiz Nisan ayı olağan meclis toplantısı 02.04.2018 tarihinde saat 15.00’de aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Madde 1- 2017 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi.
Madde 2- İmar komisyonuna üye seçimi.
Madde 3- Plan ve Bütçe komisyonuna üye seçimi.
Madde 4-Belediye Encümenine 2 üye seçimi.
Madde 5- Meclis Denetim Komisyon raporunun görüşülmesi
Madde 6-Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi.
Madde 7-İmar Komisyon raporları ve imar konularının görüşülmesi.

Language