Asansör Bakımı Yapılmayan Binalar İle İlgili Tebligat

Türk Standardları Enstitüsü kurumunun 25/07/2019 tarih ve E.192280 numaralı yazısına konu olan ve İlçemiz idari sınırları içerisinde yer alan yapılardaki asansörlerde yapılan kontrol ve denetim sonucunda, periyodik kontrolüne izin verilmeyen ve kontrol sonucunda muayene sonucu bina yöneticisi, kat maliklerince güvenli hale getirilmeyen asansörlerin listesi çıkarılmış ve bu asansörlerin hizmetten men edilmesi gerekliliği belirtilmiştir.
Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Asansör işletme ve bakım Yönetmeliğinin 10 ve 14 üncü maddelerinde ilgililerince, bina sorumlularının sorumlu olamayan binalarda kat maliklerince güvenli hale getirilmeyen asansörler ile ilgili herhangi bir sorunda, bina sorumlularının ve sorumlu olamayan binalarda tüm kat maliklerinin mesul tutulacağı belirtilmiş olup, bu yönetmelik kapsamında ekte listesi yer alan asansörlerin kullanılmaması ve bina ilgililerince gerekli bakımının bir ay içerisinde yaptırılması gerekmekte olup yaptırılmayan asansörlerden bina ilgilileri sorumlu tutulacaktır. Ayrıca bakım ve onarım yaptırılmayan asansörlerin hizmetten men edilmesi gerekmektedir.

EK:Uygunluk Değerlendirme

Language