GÖRELE İLÇESİ 1/1000-1/5000 REVİZYON İMAR PLANINA YAPILAN İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLME

Belediye Meclisimizin 06.12.2021 tarih ve 76 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000-1/5000 revizyon imar planlarına yapılan itirazlar, Belediye Meclisimizin 07.02.2022 tarihinde yapılan oturumda karara bağlanmış olup itiraz olan planlar paftaları 08.02.2022 tarihi itibariyle 30 gün (otuz) süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkmıştır.  08.02.2022

 

Bilgi İçin:

GÖRELE BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Adres: Kumyalı Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı No:2, Belediye Hizmet Binası Kat:1

Tel:0454 513 67 20 Dahili(643-644)

Language