1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Revizyon Paftalarının Onaylanmasının Görüşülmesi

1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Revizyon Paftalarının Onaylanmasının Görüşülmesi

Language