1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında Revizyon Yapılması Konusunun Görüşülmesi.

1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında Revizyon Yapılması Konusunun Görüşülmesi.

Language