1/5000 ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının Yürürlüğüne Konulması

1/5000 ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının Yürürlüğüne Konulması

Language