2022 Mali Yılı Bütçe Gelir ve Gider Tahminlerinin Görüşülmesi.

2022 Mali Yılı Bütçe Gelir ve Gider Tahminlerinin Görüşülmesi.

Language