5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.inci Maddesi İle Belediye Meclisi Çalışma Yönetmenliğinin 22.nci Maddesi Gereğince Denetim Komisyonu Kurulması

5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.inci Maddesi İle Belediye Meclisi Çalışma Yönetmenliğinin 22.nci Maddesi Gereğince Denetim Komisyonu Kurulması

 

Language