5393 Sayılı Belediye Kanununun 25’inci maddesi Uyarınca Hazırlanan Denetim Komisyonun Raporunun Görüşülmesi

5393 Sayılı Belediye Kanununun 25’inci maddesi Uyarınca Hazırlanan Denetim Komisyonun Raporunun Görüşülmesi

Language