Bahçelievler Mahallesi, 223 ada, 14 ve 25 Parsel Numaralı Taşınmazların İmar Planında Değişikliğinin Görüşülmesi

Bahçelievler Mahallesi, 223 ada, 14 ve 25 Parsel Numaralı Taşınmazların İmar Planında Değişikliğinin Görüşülmesi

Language