Bahçelievler Mahallesi Plan Değişikliği Talebinin Reddi Yönündeki Kararın İptaline Karşı Ordu 2.İdare Mahkemesinin Almış Olduğu Yürütmenin Durdurulması Kararının Görüşülmesi

Bahçelievler Mahallesi Plan Değişikliği Talebinin Reddi Yönündeki Kararın İptaline Karşı Ordu 2.İdare Mahkemesinin Almış Olduğu Yürütmenin Durdurulması Kararının Görüşülmesi

Language