Belediye Meclisinin 07.02.2022 Tarih Ve 17 Sayılı Kararı İle İmar Komisyonuna Sevk Edilen Kumyalı Mahallesi, 12 Ada, 43 Parsel Numarasına Kayıtlı Kemal KARAHACIOĞLU’na Ait İmar Plan Değişikliği Hakkında Düzenlenen Komisyon Raporunun Görüşülmesi

Belediye Meclisinin 07.02.2022 Tarih Ve 17 Sayılı Kararı İle İmar Komisyonuna Sevk Edilen Kumyalı Mahallesi, 12 Ada, 43 Parsel Numarasına Kayıtlı Kemal KARAHACIOĞLU’na Ait İmar Plan Değişikliği Hakkında Düzenlenen Komisyon Raporunun Görüşülmesi

Language