Billur Mobilya 300 Ada Ve 45 Parsel Numaralı Taşınmazın Bulunduğu Bölgenin İmar Planlarındaki Vasfının Değiştirilmesi Talebi

Billur Mobilya 300 Ada Ve 45 Parsel Numaralı Taşınmazın Bulunduğu Bölgenin İmar Planlarındaki Vasfının Değiştirilmesi Talebi

Language