Giresun İli Katı-Sıvı Atık Ve İçme Suları Birliği Başkanlığının 21.06.2021 Tarih Ve 141 Sayılı Yazıları İle Birlik Başkanlığı Tarafından Birliğin Yüklenici Firmalara Ve Kamuya Olan Borçlarını Ödeyebilmesi İçin İller Bankası Nezdinde Kredi, Hibe Olmak Üzere Kredi Başvurusu Yapılmasına Dair Talebin Görüşülmesi

Giresun İli Katı-Sıvı Atık Ve İçme Suları Birliği Başkanlığının 21.06.2021 Tarih Ve 141 Sayılı Yazıları İle Birlik Başkanlığı Tarafından Birliğin Yüklenici Firmalara Ve Kamuya Olan Borçlarını Ödeyebilmesi İçin İller Bankası Nezdinde Kredi, Hibe Olmak Üzere Kredi Başvurusu Yapılmasına Dair Talebin Görüşülmesi

Language