Haşim Gökhan ÖNER’E Ait Dilekçesi Hakkında Ki Plan Ve Bütçe Komisyonu Raporunun Görüşülmesi

Haşim Gökhan ÖNER’E Ait Dilekçesi Hakkında Ki Plan Ve Bütçe Komisyonu Raporunun Görüşülmesi

Language