İmar Planına Esas Jeolojik –Jeoteknik Etüt İşi için İller Bankası A.Ş. den kredi kullanılması.

İmar Planına Esas Jeolojik –Jeoteknik Etüt İşi için İller Bankası A.Ş. den kredi kullanılması.

Language