Kumyalı Mahallesi 17 Ada, 83,85,91,95 Parsel Numaralı Taşınmazların Kamulaştırmasız El Koyma Davasından Kaynaklanan Uyuşmazlığın Sulh Yoluyla Çözülmesi

Kumyalı Mahallesi 17 Ada, 83,85,91,95 Parsel Numaralı Taşınmazların Kamulaştırmasız El Koyma Davasından Kaynaklanan Uyuşmazlığın Sulh Yoluyla Çözülmesi

Language