Kumyalı Mahallesi 25 ada 5 Parsel Numarasında Kayıtlı Taşınmazın Bulunduğu İmar Adasına Ait İmar Plan Değişikliği Talebinin Görüşülmesi.

Kumyalı Mahallesi 25 ada 5 Parsel Numarasında Kayıtlı Taşınmazın Bulunduğu İmar Adasına Ait İmar Plan Değişikliği Talebinin Görüşülmesi.

Language