Türkelli Köyü, 104 ada, 4 ve 21 Parsel Numaralı Taşınmazların İmar Değişikliğinin Görüşülmesi

Türkelli Köyü, 104 ada, 4 ve 21 Parsel Numaralı Taşınmazların İmar Değişikliğinin Görüşülmesi

Language