Belediye Meclisi Nisan Ayı Olağan Toplantısı

Belediye Meclisi Nisan Ayı Olağan Toplantısı

Belediyemiz Nisan ayı olağan meclis toplantısı 02.04.2018 tarihinde saat 15.00’de aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Madde 1- 2017 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi.
Madde 2- İmar komisyonuna üye seçimi.
Madde 3- Plan ve Bütçe komisyonuna üye seçimi.
Madde 4-Belediye Encümenine 2 üye seçimi.
Madde 5- Meclis Denetim Komisyon raporunun görüşülmesi
Madde 6-Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi.
Madde 7-İmar Komisyon raporları ve imar konularının görüşülmesi.

Language