5393 sayılı Belediye Kanunun Borçlanma İçin Bakanlıktan İzin Alınması

5393 sayılı Belediye Kanunun Borçlanma İçin Bakanlıktan İzin Alınması

Language