5393 Sayılı Belediye Kanununun 23’ünci Maddesi Uyarınca Meclis Komisyonlarına Üye Seçimi Yapılması

5393 Sayılı Belediye Kanununun 23’ünci Maddesi Uyarınca Meclis Komisyonlarına Üye Seçimi Yapılması

Language