5393 Sayılı Belediye Kanununun 33/b Maddesi Uyarınca Belediye Encümenine Üye Seçimi Yapılması

5393 Sayılı Belediye Kanununun 33/b Maddesi Uyarınca Belediye Encümenine Üye Seçimi Yapılması

Language