Görele Kadastro Müdürlüğünün 24.02.2021 Tarih ve 570003 Sayılı Yazısının Görüşülmesi

Görele Kadastro Müdürlüğünün 24.02.2021 Tarih ve 570003 Sayılı Yazısının Görüşülmesi

Language