İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN BELEDİYE MECLİSİNE SUNULAN İMAR PLANI REVİZYON PAFTALARININ GÖRÜŞÜLMESİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN BELEDİYE MECLİSİNE SUNULAN İMAR PLANI REVİZYON PAFTALARININ GÖRÜŞÜLMESİ

Language