İmar Ve Şehircilik Müdürlüğünün Belediye Meclisine Sunulan İmar Planı Revizyon Paftalarının Görüşülmesi

İmar Ve Şehircilik Müdürlüğünün Belediye Meclisine Sunulan İmar Planı Revizyon Paftalarının Görüşülmesi

Language