Plan ve Bütçe Komisyonunun 23.11.2020 tarih ve 1 Sayılı Raporu Doğrultusunda 2021 Mali Yılı Bütçesinin Görüşülmesi.

Plan ve Bütçe Komisyonunun 23.11.2020 tarih ve 1 Sayılı Raporu Doğrultusunda 2021 Mali Yılı Bütçesinin Görüşülmesi.

Language