Yeşiltepe Mahallesi 129 Ada, 20 Parsel Numaralı Taşınmaza Ait İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi

Yeşiltepe Mahallesi 129 Ada, 20 Parsel Numaralı Taşınmaza Ait İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi

Language